skip to Main Content

BEOGRADSKI AERODROM NIKOLA TESLA

Zid 1 - 2 - 3

 • Dolasci – novi terminal
 • Lica smeštena u centralnom holu, na putu ka pasoškoj kontroli
 • Dimenzije Z1: 498 cm x 276 cm
 • Dimenzije Z2: 498 cm x 276 cm
 • Dimenzije Z3: 535 cm x 276 cm
 • Tip: Zidna Grafika
 • Materija: Block out folija

Zid 4

 • Dolasci – novi terminal
 • Lica smeštena u centralnom holu, na putu ka pasoškoj kontroli
 • Dimenzije Z4: 498 cm x 276 cm
 • Tip: Zidna Grafika
 • Materija: Block out folija

Zid 5

 • Dolasci – novi terminal
 • Lice smešteno u centralnom holu posle eskalatora, na putu ka pasoškoj kontroli
 • Dimenzije Z5: 578 cm x 279 cm
 • Tip: Zidna Grafika
 • Materija: Block out folija

Zid 5

 • Dolasci – novi terminal
 • Lice smešteno u centralnom holu posle eskalatora, na putu ka pasoškoj kontroli
 • Dimenzije Z5: 578 cm x 279 cm
 • Tip: Zidna Grafika
 • Materija: Block out folija

GALERIJA

Back To Top