LASTA

Autobuska stanica "Lasta" pruža Vam mogućnost da svoju reklamnu poruku postavite na izuzetno vidljivim pozicijama u okviru ovog veoma prometnog kompleksa, sa frekvencijom dnevnih polazaka autobusa:
• gradski saobraćaj 1070
• prigradski i lokalni saobraćaj 2142
• međugradski saobraćaj 1286
• međunarodni saobraćaj 70

PREDNOSTI:

Fascinantan je podatak da se ovom vrstom prevoza godišnje preveze više od 5.000.000 putnika.

Reklamna tela su pozicionirana tako da je prvenstveno pokriven pravac kretanja putnika.

Dimenzije reklamnih backlight displeja su: 200x100cm & 70x100cm.

GALERIJA